خانه

نام اثر: واژگان گویشی، فرهنگنامه مصور واژه‌ها، اصطلاحات، باورها، چیستان‌ها و لالایی‌های تربت حیدریه گردآورنده و مولف: محمد حیدر خزائی ویراستار: عباس سبزواری ناشر: دانشگاه دولتی تربت حیدریه

سرخارگل گیاهی علفی و چندساله از خانواده کاسنی بوده و بومی آمریکا میباشد. امکان دانلود متن کامل این کتاب از سایت انتشارات دانشگاه تربت حیدریه فراهم است.

فایل این اثر برای دانلود موجود نمی‌باشد. نویسندگان: مسعود علی پناه، فائزه قراری ناشر: دانشگاه تربت حیدریه سال نشر: 1392

فایل این کتاب برای دانلود موجود نمی‌باشد. نویسنده: محمدرضا خسروی ناشر: دانشگاه تربت حیدریه تاریخ نشر: 1393

فایل این اثر برای دانلود موجود نمی‌باشد. نویسنده: احمد احمدیان ناشر: دانشگاه تربت حیدریه سال نشر: 1392

فایل این اثر برای دانلود موجود نمی‌باشد. عنوان: گیاه دارویی گشنیز نویسنده: احمد احمدیان، الهام دانشفر، سودابه نورزاد ناشر: دانشگاه تربت حیدریه سال نشر: 1393

فایل این اثر برای دانلود موجود نمی‌باشد. عنوان: سیستم برنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP) روش‌های ابتکاری بهبود عملکرد نویسنده: آر،کی شارما مترجمین: علیرضا پویا، علی سیبویه، سیدجواد علوی طبری ناشر: دانشگاه تربت حیدریه سال نشر: 1393

فایل این اثر برای دانلود موجود نمی‌باشد عنوان: تکنولوژی و انسان در پایان قرن بیست و یکم نویسنده: علی بهفروز ناشر: دانشگاه تربت حیدریه سال نشر: 1393

فایل این اثر برای دانلود موجود نمی‌باشد. نویسنده: فرانکه، ولف مترجمین: احمد احمدیان، الیاس آرزمجو، حمیدرضا فلاحی ناشر: دانشگاه تربت حیدریه سال نشر: 1393