سیستم برنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP) روش‌های ابتکاری بهبود عملکرد

سیستم‌های برنامه‌ریزی احتیاجات مواد بیش از 50 سال سابقه دارند و امروزه بخشی از سیستمهای برنامه‌ریزی منابع سازمان را تشکیل می‌دهند. ادبیات فنی MRP اغلب بر مبنای ابتکاری می‌باشد زیرا مسائلی که در زندگی واقعی با آن روبرو می‌شویم بسیار بزرگ هستند و نمی‌شود در زمان معقولانه‌ای آنرا بهینه کرد. سیستم MRP در عمل بیشتر بر یکپارچگی داده‌ها، به موقع بودن ورودی‌ها و دیگر مسائل کاربردی اجرایی سازمان تمرکز دارد و بحث بهبود راه حل یا بدست آوردن یک راه حل بهتر در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. اصولا این کتاب نیاز به رسیدن به یک راه حل بهبود یافته را در چارچوب MRP پاسخ می‌دهد.