گیاه دارویی گشنیز

گشنیز از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی شناخته شده نزد انسان است. کاشت این گیاه در مصر به 150 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. این گیاه در ایران در تبریز، تهران، دماوند، قزوین، سرباز، بوشهر، برازجان، کرمان، یزد، شیرکوه، باختران، آبادان و تربت حیدریه یافت شده و به منظوره استفاده آن در تغذیه، تولید و پرورش آن نیز معمول است. این گیاه ادویه‌ای سرشار از لینالول بوده که این ویژگی پتانسیل کاربردی این گیاه را به عنوان یکی گیاه دارویی نیز فراهم می‌کند. این گیاه به عنوان مسکن، بادشکن، کمک در هضم غذا، ضد روماتیسم و ضد اسپاسم استفاده دارد.