آشنایی با انتشارات دانشگاه تربت حیدریه

 معرفی:

شورای انتشارات دانشگاه تربت حیدریه در مهر ماه 1390 با اخذ پروانه تحت عنوان انتشارات دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با عنوان انتشارات دانشگاه تربت حیدریه به فعالیت ادامه می دهد. در این شورا، آثار اساتید دانشگاهی دریافت و در صورت تصویب به ارزیابان واجد شرایط جهت داوری ارسال خواهد شد. نتیجه داوری آثار با حضور متخصصین در شورا طرح و در صورت تصویب نهایی با رعایت درج نشانه دانشگاه تربت حیدریه و شماره و ترتیب چاپ روی جلد به دو صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر خواهند شد. جهت آشنایی با کتب چاپ شده انتشارات دانشگاه به آدرس (entesharat.torbath.ac.ir ) مراجعه نمایید.

 گردش کار:

1. ارائه فرم شماره 1 و 2 و 3 و مستندات لازم به مدیر گروه و تصویب در گروه آموزشی و تکمیل فرم 4 و 5 (تأیید گروه آموزشی) توسط گروه.

2.  ارجاع نامه کارتابل به دبیر شورای انتشارات (مدیر پژوهشی) جهت درخواست طرح کتاب در شورای انتشارات و تحویل مستندات لازم (فرم تأیید گروه آموزشی و صورتجلسه تصویب کتاب در شورای گروه،  فرم تکمیل شده اطلاعات اثر ، اطلاعات صاحب اثر و تعهدنامه صاحب اثر، رزومه تمامی نویسندگان و آخرین مدرک تحصیلی آن ها، پرینت یک نسخه چاپی کتاب و سی دی فایل Word و PDF نهایی کتاب مطابق دستورالعمل صفحه آرایی کتاب) جهت طرح در شورای انتشارات به دبیر شورای انتشارات.

تبصره: در صورتی که نگارنده اول غیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه باشد می بایست ابتدا نامه درخواست انتشار کتاب را به نائب رئیس شورای انتشارات (معاونت پژوهشی دانشگاه) تحویل و سپس مستندات لازم  را به دبیر شورای انتشارات تحویل نمایند.

3.تصویب در شورای انتشارات

4.ارجاع سه سری پرینت کتاب توسط نویسنده به شورای انتشارات و  ارسال کتاب به سه داور (یکی از داوران می تواند بنا به نظر شورای انتشارات از بین داوران منتخب نگارنده انتخاب شود) و طرح نظر داوران در شورای انتشارات و تصمیم گیری و اصلاح کتاب توسط نگارنده بر مبنای نظر داوران.

5.تکمیل فرم قرارداد صاحب اثر و ارائه به دفتر انتشارات دانشگاه.

6.ارسال کتاب برای مجوز ارشاد و فیپا.

7.ارائه مجوز چاپ توسط شورای انتشارات و چاپ کتاب به صورت نسخ چاپی نوع 1 یا 2 یا الکترونیکی.

آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1394)

دستورالعمل صفحه آرایی کتاب

 ارتباط با شورای انتشارات:

رئیس شورا: دکتر علیرضا کرباسی

نائب رئیس شورا: دکتر مهدی علی اکبری

دبیر شورا: دکتر فاطمه رستگاری پور

کارشناس فنی: دکتر امیر سالاری

تلفن:4-05312299602 داخلی  172- 145

نشانی الکترونیکی:entesharat.u@gmail.com

برای دانلود فرمهای مورد نیاز به منوی فرمهای مورد نیاز مراجعه نمایید.